Klusterföredrag

Föredrag 2018

Kl 9.15 – 10 varje onsdag under vinter, vår och höst är det klusterfika. Kl 9.30 har vi ofta en föreläsare som pratar i 15-20 minuter oftast i restaurangen men i enstaka fall i stora konferensen. 

16 maj
LRF har mycket på gång. Petter Engström och Miriam Åkerström från LRF berättar om lite av allt som sker.

9 maj
Söktrycket till Gotland Grönt Centrums naturbruksutbildning är högt och det är fler vuxenutbildningar på gång. Mats Pettersson Vd för Gotland Grönt Centrum AB berättar om vad som är på gång.

2 maj
Cecilia Palmén från Växa berättar om senaste nytt från Växa och vad som händer på Arlagården.

25 april
John Gambe, verksamhetsledare vid Leader Gute, berättar om vilka möjligheter Leader Gute erbjuder och hur vi tillsammans kan genomföra era utvecklingsidéer.

18 april
Professor Sigrid Agenäs från SLU berättar om SLU:s satsning på nya industridoktorander.

11 april
Petra Rönnestig från Studieförbundet Vuxenskolan (SV) börjar med en historia om en kackerlacka och fortsätter in på temat utbildning och bildning med fokus på de gröna näringarna och landsbygdsutveckling. SV samverkar med över 270 föreningar och organisationer och hade förra året över 100 000 deltagare i sina arrangemang. Vad innebär det att ha en sådan bred verksamhet och vilka fördelar finns det?

4 april
Påsklov

28 mars
Ebba Schwan, Gård och Djurhälsan, berättar om obduktionsverksamheten rörande djur på Gotland.

21 mars
Fisk från Gotland- finns det? Marknadsföring och produktutveckling av Gotländsk fisk pågår för att öka värdet och synliggöra det som fiskas och förädlas för konsument och restaurang. Flundra, id och skarpsill har potential att utvecklas. Riina Noodapera berättar vad som händer i Hushållningssällskapets fiskprojekt.

14 mars
Susanne Welin-Berger en av projektledarna för projektet Ökad livsmedelsförädling berättar vad som sker i projektet.

28 februari
Sportlov – vi som är här fikar med varandra.

21 februari
Hur stärker vi den lokala attraktionskraften på landsbygden för boende, besökare och företag? Mats Jansson, näringslivsstrateg på Region Gotland berättar om projektet Landsbygd 2.0.

14 februari
Hur många örnar finns det på Gotland? -Jim Sundberg berättar om öns kungs- och havsörnar.

7 februari
Thomas Norrby, statskonsulent vid SLU, berättar om möjligheter för företag att samverka med studenter på SLU och andra universitet.

31 januari
Leif Petersen, Land Lantbruk, berättar lite om varför han tillfällig finns på Gotland Grönt Centrum. Han kommer även ta upp om lantbrukspressen och tidningen Land lantbruk, försöker skriva om de gröna näringarna. Leif vill höra önskemål och kritik från publiken. Vad gör dom bra? Vad kan dom bli bättre på? Är det områden som missas? Bör just Land Lantbruk skriva om vissa ämnen? Ros och ris och önskemål och en diskussion om Land Lantbruks journalistisk önskas.

24 januari
Miriam Åkerström, LRF Gotland, presenterar vad som händer på Grön Framtidsdag den 22 februari.  

Föredrag i samarbete med

staende_gif_svart

Föredrag 2017

13 december
Professor Sigrid Agenäs, SLU, talar om senaste nytt om insekter som föda till djur och människor vid årets sista klusterfika.

29 november
Malena Bendelin, Hela Sverige ska leva. Malena presenterar aktuella frågor från Hela Sverige ska leva.

22 november
Professor Sigrid Agenäs, SLU, talar om betydelsen av spannmål eller inte spannmål i kofoderstaterna för hållbarheten i mjölkproduktionen.

15 november
Magnus Olsson, Visby Centrum berättar om deras verksamhet. Bra tillfälle att diskutera hur klustret på GGC kan samverka med Visby Centrum.

8 november
Tomas Erlandsson från Nordisk Råvara berättar om linsodlingen på Gotland.

18 oktober
Emma Olsson, student på agronomlinjen med husdjursinrikting berättar om sin resa.

11 oktober
Birgitta Dahlqvist, Hvilan Utbildning berättar om Trädgårdsutbildningen som just har startat.

4 oktober
Sigrid Agenäs, Professor vid SLU leder en gemensam diskussion kring om hur vi tillsammans kan väcka unga människor intresse att arbeta inom dom gröna näringarna med allt från livsmedelsproduktion och lantbrukets djur till skog och entreprenad. Hur kan alla i branschen från utbildning till företag, offentlighet och privatpersoner drar sitt strå till stacken så att det händer saker? Att unga människor ser en framtid inom vår fantastiska näring är jätteviktigt. Kan du, så kom och var med och bidra med din kunskap.

27 september
Miriam Åkerström, verksamhetsutvecklare och kommunikatör på LRF Gotland berättar om sin roll och fördjupar sig i området utbildning.

20 september
Mikael Håkansson processledare på Leader Gute. Han presenterar sig, hans roll som processledare inom Leader Gute och hur man kan nyttja en sådan kraft om man är en organisation med idéer. Kom och mingla.

13 september
Lasse presenterar sig och berättar kort om uppdraget att driva genomförandet av Gotlands mat- och livsmedelsstrategi. Lasse ska samarbeta med Gotland Grönt Centrum och många andra goda krafter.
Lars Nellmer, Processledare Länsstyrelsen Gotland

6 september
Hushållningssällskapet – vad gör dom? Projektet ”Mål och marknad i sikte” vad händer där?
Föredragshållare Veronica Östling, Hushållningssällskapet Gotland

29 mars
Kirsten Åkerman, Regionchef Svenskt Näringsliv

8 mars
Djurhälsa, smittskydd och övervakning – hur skyddar sig Sverige mot smittor från omvärlden och vad har det med vår antibiotikaförbrukning att göra? Föredragshållare: Ebba Schwan, Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll

25 januari
Presentation av Estlands honorärkonsulat som är beläget på Gotland Grönt Centrum. Riina Noodapera, Hushållningssällskapet och tillika Estlands Honorärkonsul på Gotland berättar om uppdraget som konsul. Inger Nielsen, Hushållningssällskapet medverkar och berättar om en resa till Ormsö i Estland där hon har sina rötter. 

18 januari
Skogen i Sverige och på Gotland. Hur ser framtiden ut för våra skogsprodukter?
Staffan Thor, Virkesområdeschef Mellanskog

11 januari
SLU – Sveriges lantbruksuniversitet. Organisation, utbildning och omvärldsfrågor.
Sigrid Agenäs, Professor vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV); Skötsel idisslare 

Föredrag 2016

14 december
Vad händer inom energi- och klimatrådgivningen 2017, Anna Bäckstäde, Region Gotland ger oss alla svar.

30 november
Ledarskap i Lantbruksföretag. Växa Sverige anordnar i samarbete med KK Stiftelsen och Högskolan i Halmstad förmiddag om ledarskap i lantbruksföretag den 30 november 2016 på Gotland Grönt Centrum, Lövsta. Kl 9-12. Mer information

23 november
Spaning från Hushållningssällskapet Gotland, Mats Pettersson VD

14 september
Aktuellt från banken! Anders Ahlin, Swedbank kommer och informerar om det senaste inom bankvärlden.

15 januari
I huvudet på Gotland Grönt Centrums nya utbildningsledare Maria Eriksson. Maria kommer från Guteskolan där hon senast varit biträdande rektor och lärare. Hon har bedrivit kursverksamhet sedan 2000 med inriktning på inlärningspsykologi, relation hund människa, hundens biologi och aktuell forskning. Har tillsammans med sambo Ammor Gård med lammproduktion & uppfödning av arbetande Border Collies.

Föredrag i samarbete med

staende_gif_svart