Kluster

På Gotland Grönt Centrum, Lövsta i Roma finns ett företagskluster som är samlingsplats för drygt 10 stycken företag och organisationer i den gröna näringen på Gotland.

Klusterföredrag 2018

Kl 9.15 – 10 varje onsdag under höst, vinter och vår är det klusterfika. Kl 9.30 har vi ofta en föreläsare som pratar i 15-20 minuter oftast i restaurangen men i enstaka fall i stora konferensen.

Lokaler
Klustret är fördelat på ett antal byggnader på Gotland Grönt Centrums område. För att passa det utvecklingscentrum och den kreativa mötesplats som skapas byggs en del lokaler om. Nedan finns logotyper för organisationer och företag som finns i klustret.