Hallfredadagen

Här har du kortare information om demonstrationsrutorna som är utlagda på Hallfreda av Hushållningssällskapet Gotland. Nedan lägger vi ut kortare filmer som presenterar några av de sorter som demonstrationsodlas. Filmerna som kommer att finnas nedan är information kring Hallfredadagen, rapport från frö- och oljeväxtodlarna, höstsäd, vårsäd, höstoljeväxter samt övriga grödor. I år när det inte går att genomföra en Hallfredadag på det sätt som vi brukar föreslår vi att du tillsammans med kollegor åker till Hallfreda och tittar själv på plats. Demonstrationsodlingarna är väl uppmärkta. Med filmerna som kommer att presenteras nedan och egna besök hoppas vi att du kommer att få en så bra information som det går i år. Nästa år hoppas vi kunna genomföra Hallfredadagen som vanligt.

Albin Gunnarson, Agronom från Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare berättar om de Gotländska sortförsöken, mötet med odlarföreningen samt besöken på höstrapsfälten. Albin går även kort igenom kommande betningsmedel och sortdemonstrationerna på Hallfreda.

 

Hallfredadagen 1 höstsäd. Andreas Nypelius, Driftledare vid Hallfreda hälsar välkommen. Stefan Uddin från Hushållningssällkapet berättar om höstsäd. Tobias Wejde från Lantmännen visar sorterna Hallfreda och KWS Kerrin. Aron Widén från Svenska Foder visar sorterna Informer och Stinger. Ilse Hallgren berättar slutligen om projektet Greppa Näringen.

Hallfredadagen 2 vårsäd. Andreas Nypelius, Driftledare vid Hallfreda hälsar välkommen. Stefan Uddin från Hushållningssällkapet berättar om vårsäd. Tobias Wejde från Lantmännen visar sorterna Rosadur och Planet. Aron Widén från Svenska Foder visar sorterna Ellinor, Flair och WPB Skye. Ilse Hallgren berättar slutligen om projektet Greppa Näringen.

Hallfredadagen 3 höstoljeväxter. Andreas Nypelius, Driftledare vid Hallfreda hälsar välkommen. Stefan Uddin från Hushållningssällkapet berättar om höstoljeväxter. Tobias Wejde från Lantmännen visar sorterna DK Expansion MT och Atora. Aron Widén från Svenska Foder visar sorterna DK Exception och Dariot. Ilse Hallgren berättar slutligen om projektet Greppa Näringen.

Hallfredadagen 4 övriga grödor. Andreas Nypelius, Driftledare vid Hallfreda hälsar välkommen. Stefan Uddin från Hushållningssällkapet berättar om övriga grödor. Tobias Wejde från Lantmännen pratar vallfröer. Aron Widén från Svenska Foder visar majssorten Pinnacle. Ilse Hallgren berättar om projektet Greppa Näringen.