Röster ur projektet

Här följer en serie med intervjuer av deltagare i projektet Ökad livsmedelsförädling.

Vad tyckte de om projektets aktiviteter, syfte och innehåll – vad bidrog det till för deras egen utveckling? Och vad hoppas de på inför framtiden?

Inom projektet har det även skrivits artiklar i Hushållningssällskapets tidning: