Tips och länkar

Omvärldsbevakning är viktigt! Här bjuder vi på några tips på länkar och nyhetsbrev till er som är intresserade av det senaste inom forskningen från Universitet och forskningsinstitut samt trendtips.

Omvärldsbevakning

Ridderheimsrapporten tas fram av Kairos Futures. Den beskriver trender under åren som följer. Ridderheimsrapporten 2015 är den senaste och trendprognoserna sträcker sig till 2020. Här hittar du mer information.

En annan källa till kunskap om trender Food&Friends. Här hittar du en sida med rapporter från Food&Friends.

Sveriges Lantbruks Universitet SLU

Framtidsplattformar
www.slu.se/forskning/framgangsrik-forskning/framtidens-forskningsprogram/

Framtidens djurhälsa och djurvälfärd
www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/framtidens-djurhalsa-och-djurvalfard/

Livestock Extension And Research Network LEARN
www.slu.se/learn

Framtidens lantbruk
www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/framtidenslantbruk/

Pågående forskningsprojekt på Lövsta
www.slu.se/fakulteter/vh/institutioner/lovsta/forskning-lovsta/pagaende-projekt/

Pågående forskningsprojekt Götala nöt- och lammköttscentrum www.slu.se/institutioner/husdjurens-miljo-halsa/gotala-not-och-lammkottscentrum/gotala-forskningsprojekt/

Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
www.slu.se/institutioner/norrlandsk-jordbruksvetenskap/

Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk
www.nkfv.se

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK
www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/epok-centrum-for-ekologisk-produktion-och-konsumtion/

Uppsala universitet

Uppsala universitet har ett nyhetsbrev som kommer ut fyra gånger per år.
Anmäl er här www.uu.se/press/nyhetsbrev/

UU innovation
www.uuinnovation.uu.se/

Grythyttan & Örebro Universitet

Pågående forskning
www.oru.se/institutioner/restaurang–och-hotellhogskolan/forskning

Utbildningen Måltidsekolog
www.oru.se/utbildning/program/1617/?pid=578

RISE

(SP, Swedish ICT och Innventia har gått samman i RISE för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet bytte de namn till RISE.) De tidigare forskningsinstituten JTI och SIK (SP food & bioscience) finns numer inom Rise i enheten Jordbruk och Livsmedel.

Jordbruk och Livsmedel
www.sp.se/sv/units/risebiovet/fb/Sidor/default.aspx

SP ger ut en kundtidning ”Teknik och forskning
www.sp.se/sv/press/teknik_forskning/Sidor/default.aspx.

RISE nya hemsida hittar du här
www.ri.se

LRF

www.lrf.se

Ovanstående information är framtagen inom den tidigare förstudien Företag & FoU –  Utveckling av livsmedelsföretagandet på Gotland och det nu pågående projektet Ökad livsmedelsförädling, som finansieras via Regionalfonden Småland öarna samt Region Gotland.

För forskningsintresserade företagare

www.grontcentrum.se/for-forskningsintresserade-foretagare/