Seminarier ökad livsmedelsförädling

Inom projektet Ökad livsmedelsförädling arrangeras seminarier, workshops och studiebesök. Nedan är de tidigare genomförda listade som har genomförts med de äldsta längst ned. De nya som ska genomföras framåt hittar du i kalendern.

Hur utvecklar du smaken på dina livsmedel? Sensorik seminarium den 4 december kl 13-17 på Gotland Grönt Centrum.

Tävlingen Matverk. Plats Gotland Grönt Centrum den 27 november kl 13.

Seminarium i grundläggande livsmedelshygien med Veronica Östling från Hushållningssällskapet eftermiddag 6 november och förmiddag 7 november. Plats Gotland Grönt Centrum.

Grön matlagning i praktiken, på tema ”Grönsaker, bönor och linser”. Heldag  6 november. Plats: Adelsgatan 14, Visby (i nybyggt restaurangkök)

Grön matlagning inspiration, på tema ”Grönsaker, bönor och linser” – 5 november ett seminarium kl 9.30, ett seminarium kl 13.30. Plats Clarion Hotel Wisby.

Affärsmannaskap för krögare. Start av seminarieserie med fyra träffar. Plats Gotland Grönt Centrum. Datum 16 oktober, 23 oktober samt 19 och 20 november kl 9-16.

Ledarskap i drift, för köks- och restaurangchefer. Start av seminarieserie med två träffar, 15 oktober kl 9-16 på Gotland Grönt Centrum. Träff två sker den 22 oktober.

Innovation och foodtech – så förändras matsystemet”! Seminariet leds av Frida Jonson och Lovisa Madås från AGFO och kommer innehålla såväl omvärldsspaningar som mini-workshops med konkreta verktyg för innovation. Torsdag 11 oktober kl 13-16. Plats Gotland Grönt Centrum.

Speedating mellan kockar, primärproducenter och grossister. Måndag 1 oktober kl 10 2018. Clarion Hotel i Visby.

Lean fortsättning – värdeskapande och personalens engagemang. Den 17 september 2018.

Hantering av fisk- och fiskeprodukter. Den 23 augusti 2018.

Gästen i Fokus – ett seminarium riktat till serveringspersonal. Den 14 maj 2018.

Lean fortsättning – genomgång av verktygen 5S, ordning och reda, förbättringsarbete och A3:or. Den 25 april 8.30-16.30.

Speedating mellan kockar, primärproducenter och grossister förmiddagen den 17 april i Visby.

Seminarium i grundläggande livsmedelshygien 16-17 april.

Seminarium om nyheter inom IP Livsmedel med Karin Bergqvist från HS Certifiering. Anticimex presenterar även olika möjligheter till digitala temperaturkontroller. 20180321.

Presentation av förstudien för de som har intervjuats i delprojektet ”Samverkan, distribution och marknadsföring” 20180306.

Lean studiebesök hos ARLA Foods i Visby, 20180220.

Seminarium i grundläggande livsmedelshygien med Veronica Östling från Hushållningssällskapet 20180212-13.

Förpackningsdag med minimässa med Jenny Leonardson från PacsOn och Hans Wrangenberg från Stora Enso, 20180208.

Seminarium i grundläggande livsmedelshygien med Veronica Östling från Hushållningssällskapet 20171206-07.

Seminarium med introduktion till LEAN med fokus på produktionseffektivitet med Emma Holtz från RISE jordbruk och livsmedel 20171122.

Seminarium om FÖRPACKNINGSUTVECKLING. Förpackningen ur ett konsument- och varumärkesperspektiv med Eric Persson från Crossover Creative. Nya förpacknings­lösningar – material, funktion, miljö och trender med Sandra Pousette från RISE Bioekonomi, 20171114.

Seminarium om FRAMTIDENS MATTRENDER med Magnus Kempe, Kairos Future 20170925.