Information om företagspaketet ”Aktivt deltagande”

Information om företagspaketet ”Aktivt deltagande”

  • 5000 kr (ex moms) för hela projekttiden

Ökad livsmedelsförädling” är en 3-årig satsning på kompetensutveckling och affärsmässig samverkan som vänder sig till gotländska livsmedelsföretag. Syftet är att skapa hållbar tillväxt och öka värdet på mat och livsmedel från Gotland. Inom ramen för projektet kommer seminarier och behovsstyrd rådgivning erbjudas inom tre tillväxtgenererande fokusområden:

  Marknad – omvärldsanalys och marknadsföring

     Produkter – produkt- och förpackningsutveckling

    Produktion – produktions- och processutveckling

För att säkerställa att projektet erbjuder och arrangerar efterfrågade och aktiviteter kommer deltagaravgifter att tas ut för flertalet seminarier. Även rådgivning kommer att vara avgiftsbelagd enligt följande prismodell (2017-2018)

  • Seminarier: 400 kr (ex moms) per person
  • 5 kostnadsfria rådgivningstimmar, därefter 400 kr/timme (ex moms)

Observera att vid deltagande vid seminarier och nyttjande av rådgivning får ditt företag del av ett försumbart stöd. För frågor om det kontakta projektledare.

Företagspaket: 5 000 kr (ex moms) för ”Aktivt deltagande” under hela projektperioden 2017 – 2020

Genom att redan vid projektstart gå med som ”Aktivt deltagande” i ”Ökad livsmedels­förädling” får ditt företag ännu större möjlighet att påverka inriktningen på projektet och olika utvecklingssatsningar. Med ”Aktivt deltagande” signalerar företaget ett långsiktigt engagemang för kompetensutveckling och ett aktivt intresse för affärsmässig samverkan inom projektet.

Följande ingår i företagspaketet för 5 000 kr (ex moms) :

  • Kostnadsfri tillgång till alla offentliga seminarier i projektet för upp till fyra anställda per seminarium
  • 7 kostnadsfria rådgivningstimmar (utöver de fem fria), därefter 400 kr/timme (ex moms)

Kontakta projektledare susanne.welin-berger@grontcentrum.se för anmälan och information. Använd gärna vår anmälningsblankett!