Projekt ökad livsmedelsförädling

Kort om projekt ”Ökad livsmedelsförädling”

”Ökad livsmedelsförädling” är en 3-årig satsning på kompetensutveckling och affärsmässig samverkan som vänder sig till gotländska livsmedelsföretag. Syftet är att skapa hållbar tillväxt och öka värdet på mat och livsmedel från Gotland. Inom ramen för projektet kommer olika aktiviteter, seminarier och behovsstyrd rådgivning erbjudas inom tre tillväxtgenererande fokusområden:

  • Marknad (ex omvärldsanalys och marknadsföring)
  • Produkter (ex produkt- och förpackningsutveckling)
  • Produktion (ex produktions- och processutveckling)

Gotland Grönt Centrum AB driver projektet som finansieras av EU:s regionalfond, det statliga näringslivspaketet Hållbara Gotland och Region Gotlands regionala utvecklingsmedel. Satsningen pågår fram till våren 2020.

För mer information om projekt ”Ökad livsmedelsförädling” kontakta någon av projektledarna:

Susanne Welin-Berger: 070-726 28 88 eller susanne.welin-berger(at)grontcentrum.se

Lotta Löwhagen Lundberg: 070-654 13 44 eller lotta.lowhagen.lundberg(at)grontcentrum.se

 

 

 

 

 


     Region Gotland    eu_fond_logo