Projekt linsodling på Gotland

Gotland Grönt Centrum AB har fått finansiering av Leader Gute för att driva ett projekt för att utveckla linsodlingen på Gotland. Jordmånen och klimatet på Gotland är gynnsamma för linsodling. Projektet startade våren 2017 och innefattar försöks- och demonstrationsodlingar under tre somrar på Gotland. Det kommer även att köpas in en sorteringsutrustning inom projektet för att möjliggöra att linserna kan sorteras på Gotland för försäljning till kund. Projektet kommer pågå under tre år.

Gotlandslinsen är en gammal kultursort som var vanlig förr på ön. Trenden med att äta lite mindre kött och mer protein från linser och bönor gör att stora mängder linser importeras till Sverige varje . Efterfrågan på Gotlandslins är stor och många kända restauranger lovordar den för smaken och utseendet.

Försöks- och demonstrationsodling

 

 

 

 

 

 

Resultaten presenterades vid ett linsseminarium på Gotland Grönt Centrum (GGC) den 8 november 2017 samt vid Grön Framtidsdag den 22 februari 2018 på GGC.

Sommaren 2017 genomfördes den första försöksodlingen av 5 ha Gotlandslins, grön delikatesslins (Anicia) samt en orange lins (Rosanna). Sorterna såddes dels tillsammans med en stödgröda (havre), dels i renbestånd. Försöken visar att linser i renbestånd är svåra att skörda eftersom de ligger ganska platt mot marken. Vid försöken användes även olika utsädesmängd med syftet att hitta rätt i utsädesmängd samt se om övriga sorter förutom Gotlandslinsen kan vara intressanta för odling på ön.

Efter den första försöksodlingen kan konstateras att samtliga sorter gav höga skördar, men att Gotlandslinsen avkastade mest. Det visade sig också att en hög utsädesmängd är bäst.

Under 2018 har ca 20 ha Gotlandslins odlats vid Mickelgårds i När. Det har även odlats 17 ha grön lins och 5 ha orange lins av totalt fyra olika odlare.

Sorteringsutrustning

Idag finns det både rensutrustning för grovrensning och en optisk rensare för finrensning av linserna på plats. Målet är att de båda ska kunna rensa 2018 års skörd.

Vill du veta mer?

Kontakta projektledare Stefan Uddin på stefan.uddin@hushallningssallskapet.se