Gotlands mat- och livsmedelsstrategi

Mat- och livsmedelsnäringarna är ett tydligt identifierat styrkeområde i tillväxtprogrammet för Gotland. Det andra området är besöksnäringen. Region Gotland har, tillsammans med Länsstyrelsen, ansvarat för framtagandet av den gotländska mat- och livsmedelsstrategin, liksom en handlingsplan för genomförandet. Läs mer här