Projekt ökad livsmedelsförädling

”Ökad livsmedelsförädling” är en 3-årig satsning på kompetensutveckling och affärsmässig samverkan som vänder sig till gotländska livsmedelsföretag. Syftet är att skapa hållbar tillväxt och öka värdet på mat och livsmedel från Gotland. Inom ramen för projektet kommer olika aktiviteter, seminarier och behovsstyrd rådgivning erbjudas.

Projekt linsodling på Gotland

Projekt Linsodling på Gotland är en treårig satsning för att utveckla linsodlingen på Gotland. I projektet ingår försöks- och demonstrations- odlingar av Gotlands lins, grön delikatesslins samt orange lins. I projektet kommer även sorteringsutrustning att köpas in.

Gotlands skördefestival

Gotlands skördefestival är Gotlands största matfestival. På festivalen firar vi den gotländska skördetiden, träffar goda vänner, låter barnen leka och träffar aktörer från hela matkedjan jord till bord. Här hittar du mer information om Gotlands Skördefestival

Matverkstan

Storkökslokal i ”miniformat”       I vår Matverkstad kan du som behöver en välutrustad livsmedelslokal för din produktion hyra in dig. Här kan du prova ut nya produkter, recept, förpackningar, metoder eller helt enkelt producera en mindre serie för försäljning till allmänheten.

Matverk

Gastromiska Matverk är en årlig regional mattävling med riksfinal. Den genomförs i november av förening Goda Gotland i samarbete med Gotland Grönt Centrum.
Information om årets regler, anmälningstider mm hittar du här.

Gotlands mat- och livsmedelsstrategi

Mat- och livsmedelsnäringarna tillsammans med besöksnäringen är ett tydligt identifierat styrkeområde i tillväxtprogrammet för Gotland.