För forskningsintresserade företagare?

De tidigare forskningsinstituten SIK och JTI finns numera tillsammans med ett antal andra forskningsinsitut samlade i Rise – Research Institutes of Sweden.

Den nya enheten Jordbruk och livsmedel inom Rise, erbjuder forskning och innovation i hela livsmedelsvärdekedjan, från primär jordbruksproduktion, industri och handel, till konsumentledet.

Rise har löpande olika projekt på gång där de är intresserade av att samverka med livsmedelsföretagare. Om du är intresserad av att ha närmare kontakt med forskning inom livsmedelsområdet. Skicka en mail till Susanne Welin-Berger. Skriv gärna var dina största intressen ligger. Har du frågor kan du ringa Susanne på 0707-26 28 88.